OPTA A. Maziarz-Lipka i L. Wieliczko Sp.J.

Sprzedawca

"OPTA" AGNIESZKA MAZIARZ-LIPKA I LILIANA WIELICZKO SPÓŁKA JAWNA
NIP: 8943018064

ul. Saperów 21/16
53-151 Wrocław
Polska


Adres e-mail: lwieliczko@dobrytrener.pl
Numer telefonu: +48605634979
Dane rejestrowe

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000379433 przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Dostępne formy płatności
Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)